Informace o nás

Letní tábory v kyjovské farnosti mají dlouholetou tradici. Tábory zaštiťuje Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. a Římskokatolická farnost Kyjov v čele s panem děkanem, který nás vždy spolu s ostatními kněžími z farnosti během tábora navštíví. 

Během konání tábora jsou dodržovány všechny hygienické podmínky a je dbáno na maximální bezpečí dětí. Všichni naši vedoucí a zdravotníci (kromě instruktorů) jsou zletilé osoby, většina z nás má absolvované kurzy (kurz Animátor, zdravotnický kurz,...) a mají bohaté zkušenosti s vedením dětí a organizací těchto akcí. Všichni vedoucí jsou dobrovolníci, svou službu vykonávají bez nároku na finanční odměnu.

Průběh tábora

Celým týdnem nás provází táborový příběh (celotáborová hra) s nějakou tematikou (např. Starověký Řím, Kovbojové, Cesta kolem světa, Říše fantazie, Asterix a Obelix, aj.). Děti hrají hry, plní úkoly, zdokonalují se ve svých dovednostech, zručnostech, poznávají nové kamarády, tráví čas v přírodě. Protože se jedná o křesťanský tábor, tak jsou děti celý týden  formovány k Bohu - modlíme se pravidelně modlitby, navštěvujeme mši svatou, zpíváme křesťanské písničky. 

Pro představu uvádíme harmonogram táborového dne:

7:30 budíček, hygiena, modlitba
8:00 rozcvička
8:15 modlitba, snídaně
9:00 ranní nástup
9:30 - 11:30  dopolední program - hry, svačina
12:00 modlitba, pokřik, oběd
12:30-14:30 odpolední klid (volný čas pro děti)
14:30-17:30 odpolední program - hry, svačina
18:00 modlitba, večeře
19:00-21:00 večerní program
21:00-22:00 večerní modlitba, hygiena
22:00 pohádka na dobrou noc a večerka

 

 

Historie letních táborů v kyjovské farnosti spadá až do roku 2002, kdy se tyto tábory začaly poprvé pořádat. Hlavními iniciátory byli manželé Jarka a Radek Švábovi, kteří tyto tábory pořádali se svým týmem vedoucích dále několik let. Těchto táborů se účastnila celá řada našich vedoucích - ovšem v té době jsme zde byli ještě jako táborníci :) Krátkou dobu tábory také vedly Liduška a Anička Presovy. Posledních 8 let pořádáme tábory ve stálém a stejném složení - více v záložce "Náš tým".

Tábory jsou určeny především pro děti z kyjovské farnosti ve věku 7-15 let. Děti by měly mít za sebou alespoň první třídu (umět alespoň trošku číst a psát) a dále by měly být samostatné (dokázat se sami obléknout, najíst, jít na WC). Naše tábory jsou křesťanské - součástí dne jsou i modlitby, popř. účast na mši svaté.